ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

Συμπυκνωμένος Ανακαθαρισμένος Χυμός Σταφυλής

Χυμός από ελληνικά σταφύλια που έχει πρώτα περάσει την διαδικασία του ανακαθαρισμού και μετέπειτα της συμπύκνωσης. Κατά την πρώτη διαδικασία αφαιρούνται όλα τα ανεπιθύμητα στερεά σωματίδια καθώς επίσης και οι φαινόλες που είναι υπεύθυνες για το χρώμα. Με αυτόν τον τρόπο παράγεται ένα διαυγές, καθαρό προϊόν, αποτελούμενο μόνο από τα σάκχαρα του φρούτου (φρουκτόζη & γλυκόζη) και φυτικό νερό. Με την διαδικασία της συμπύκνωσης αφαιρείται και μέρος του νερού αυτού, ώστε να καταλήξει σε ένα παστεριωμένο, πυκνό, παχύρευστο υγρό, κρατώντας όλα τα καλά συστατικά του φρούτου και έτοιμο προς βρώση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος

Συμπυκνωμένος ανακαθαρισμένος χυμός από λευκές ποικιλίες σταφυλής

Προβλεπόμενη χρήση

Προϊόν προς άμεση ανθρώπινη κατανάλωση / Πρώτη ύλη γλύκανσης τροφίμων

Χρόνος ζωής

Περίπου 3 χρόνια από την παραγωγή του

Πιστοποιητικό εταιρείας

HACCP

Αναλυτικά Στοιχεία

BRIX

64,0 – 67,0

pH

3,3 – 3,7

Ολικό SO2 (ppm)

< 10

Αποθήκευση

Ανοξείδωτες Δεξαμενές

Συμπυκνωμένος Χυμός Σταφυλής

Χυμός από ελληνικά σταφύλια, από λευκές ή ερυθρές ποικιλίες. Πραγματοποιείται η αφαίρεση νερού με αργή συμπύκνωση σε χαμηλές θερμοκρασίες ώστε να καταλήξει σε ένα παστεριωμένο, πυκνό, παχύρευστο υγρό, κρατώντας περισσότερα στοιχεία του φρούτου και έτοιμο προς βρώση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος

Συμπυκνωμένος χυμός από λευκές & ερυθρωπές ποικιλίες σταφυλής

Προβλεπόμενη χρήση

Προϊόν προς άμεση ανθρώπινη κατανάλωση / Πρώτη ύλη γλύκανσης τροφίμων

Χρόνος ζωής

Περίπου 2 χρόνια από την παραγωγή του

Πιστοποιητικό εταιρείας

HACCP

Αναλυτικά Στοιχεία

BRIX

64,0 – 67,0

pH

3,3 – 3,7

Ολικό SO2 (ppm)

< 10

Αποθήκευση

Ανοξείδωτες Δεξαμενές

Πετιμέζι (Cotto)

Συμπυκνωμένος χυμός Σταφυλής από ελληνικά σταφύλια, όπου έχει περάσει την διαδικασία της συμπύκνωσης σε υψηλότερες θερμοκρασίες για να πάρει αυτό το σκούρο καραμελένιο χρώμα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Προβλεπόμενη χρήση

Προϊόν προς άμεση ανθρώπινη κατανάλωση / Πρώτη ύλη γλύκανσης τροφίμων

Χρόνος ζωής

Περίπου 2 χρόνια από την παραγωγή του.

Πιστοποιητικό εταιρείας

HACCP

Αναλυτικά Στοιχεία

BRIX

67,0

Σάκχαρα (g/L)

824 g/L

Ολικό SO2 (ppm)

< 10

Ολική οξύτητα (g/L)

6,5

Αποθήκευση

Ανοξείδωτες Δεξαμενές

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ